Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Od dziś możesz zgłosić wniosek o szkolenia, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak

Czytaj więcej...

Aktualności

admin 05.06.2018

Zasady rachunkowości II (BCS-PAII) - studenci opierają się na wiedzy nabytej w zasadach rachunkowości I, ponieważ kontynuują studia rachunkowe. Studenci wykonują czynności księgowe dla spółek osobowych i korporacyjnych zgodnie z ogólnie przyjętymi procedurami księgowymi. Dokonuje się analizy nieściągalnych rachunków, aktywów roślinnych, zapasów, obligacji płatnych i należnych, kosztów wytworzonych i rozliczonych w czasie oraz przychodów niezrealizowanych i naliczonych, a następnie oblicza się odnośne korekty. Studenci stosują procedury rachunkowe do tworzenia, rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych. Ponadto studenci stosują techniki rachunkowości zarządczej. Kompetencje dla współprogramowej organizacji studenckiej Future Business Leaders of America (FBLA) są integralnymi komponentami standardów wydajności. Działania FBLA powinny zostać włączone do strategii instruktażowych opracowanych dla kursu..


Tagi: