Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Od dziś możesz zgłosić wniosek o szkolenia, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak

Czytaj więcej...

Wsparcie - fundusz rozwoju na szkolenia

admin 05.06.2018

Spis przedsiębwzięć, które otrzymają pomoc finansową w obecnym roku:

Aplikacja mobilna spółki DOG PORTAL służąca do szkolenia psów towarzyszących umożliwiająca tworzenie indywidualnych programów szkoleniowych w oparciu o zaimplementowane w serwisie elementy

Uproszczenie procesu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie procesu telekomunikacyjnego typu B2B

Automatyzacja aktualnego modelu wymiany informacji pomiędzy VINDICO Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i współpracującymi kancelariami.

BUDOWA I WDROŻENIE EMERGENTNEGO SYSTEMU KLASY B2B, WSPOMAGAJĄCEGO WSPÓŁPRACĘ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI W ZAKRESIE ZAAWANSOWANEJ , WIELOWYMIAROWEJ ANALITYKI EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ

Budowa społeczeństwa informacyjnego, wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie elektronicznego biznesu B2B do realizacji modeli B2B elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemem firmy MACULEWICZ CONSULTING a systemami Partnerów Biznesowych

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wynalazek pod nazwą: Dyspersyjne ferromagnetyczne tłumiki drgań lekkich konstrukcji inżynierskich.

Dostosowanie systemu zdalnego PPH Unicell Poland Sp. z o.o. w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi Partnerów

E-Walleto - nowa e-usługa do zarządzania budżetem na bazie elektronicznego przesyłu i archiwizacji dokumentów w modelu EBPP z centralnym portalem teleinformatycznym.|Informatyczna platforma B2B dedykowana dla automatyzacji procesów biznesowych w obszarach dystrybucji i realizacji projektów pomiędzy PROFI PARTNER BIŁOCHA ARKADIUSZ a firmami partnerskimi.

Integracja systemu zdalnego multiagencji ubezpieczeniowej INSU z serwisami towarzystw direct w celu optymalizacji procesów sprzedażowych produktów ubezpieczeniowych.

Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych

Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1,2- propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych.

Ochrona patentowa wynalazku Kaseta ekspresyjna, zastosowanie kasety ekspresyjnej, wektor ekspresyjny, komórka prokariotycznego gospodarza zawierająca wektor ekspresyjny, szczep bakteryjny oraz sposób wytwarzania polipeptydu

Opracowanie i wdrożenie systemu B2B w celu zwiększenia efektywności współpracy grupy Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z Partnerami biznesowymi.

Opracowanie receptur i technologii wytwarzania oraz zaimplementowanie od a do Z do sprzedaży nowych serii dermokosmetyków do cery wrażliwej oraz oliwek do pielęgnacji i masażu ciała.

Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

Poprawa środowiska naturalnego poprzez e-usługi w sektorze ekologicznym przyczyniające się do kreowania nowego sposobu promocji odnawialnych źródeł energii.

Rozbudowa sieci światłowodowej SERV-NET o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego w woj. wielkopolskim - miejscowości: Nekielka, Lubiń i Zieleń

Opracowanie e-usługi Biz On Dash, inteligentnego narzędzia wspomagającego właścicieli i menagerów Business Intelligence do mobilnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z niezależnych systemów wspierających zarządzanie osobami realizującymi projekty merchandisingowe (kompatybilne z istniejącymi systemami)

Zaprojektowanie innowacyjnej e-usługi w obszarze budowania, udostępniania i prezentowania trójwymiarowych (3D) i interaktywnych wizualizacji przy użyciu jedynie przeglądarki www.

Zaprojektowanie zdalnego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

Zaprojektowanie internetowej platformy umożliwiającej publikację (self-publishing) i dystrybucję (sprzedaż) własnych materiałów cyfrowych o charakterze edukacyjnym.

Zaprojektowanie platformy internetowej umożliwiającej sprzedaż zindywidualizowanych e-usług w postaci propozycji spędzania wolnego czasu, informatora turystycznego|Wdrożenie portalu świadczącego usługi na rzecz pracodawców, pracowników oraz firm szkoleniowych z branży finansowej. Portal będzie zawierał oferty pracy oraz szkoleń.

System B2B obejmujący procesy: zakupów, sprzedaży, prognozowania i obsługi księgowej realizowane pomiędzy Hurtownią Artykułów Mleczarskich EDAM Edward Gromiak a partnerami

Szukandia - innowacyjna usługa wspomagająca komunikację potrzeb nabywczych wyrażanych przez konsumenta dostawcom towarów wybranych za pomocą zautomatyzowanego algorytmu.

Formalne zgłoszenie ochrony autorskiejna terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku  pt.: Czujnik rezonansowy opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A. Gamian, J. Rybka,  T. Gotszalk, J. Mielczarski

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku pn. przeciwprądowa suszarnia szybowa z ruchomymi półkami do suszenia o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego, internetowo-mobilnego, nowoczesnego systemu typu B2B SCM - zarządzania łańcuchem dostaw - upraszczającego współpracę z dostawcami materiałów budowlanych.

Wdrożenie elektronicznego modelu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami spedycji, informacji i kontroli, magazynowania, obsługi zamówień i ofertowania.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, logistyki, kontroli jakości, wymiany informacji pomiędzy Gór-Stal i kontrahentami

Zaimplementowanie od podstaw teleinformatycznego procesu Consultia24.pl integrującego współprace multiagencji finansowo-ubezpieczeniowej Consultia Sp. z o.o. oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych będących jej Partnerami.|WDROŻENIE INTERNETOWO-MOBILNEGO SYSTEMU KALSY B2B INTEGUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI GRZESIK COLLECTIVE BUSINESS SP. Z O.O. I WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRZDSIEBIOSTW

Wdrożenie nowego procesu informatycznego zintegoowanego z platformą B2B w firmie Mavilex podstawą automatyzacji wymiany informacji z systemami informatycznymi Partnerów biznesowych.

Zaimplementowanie od podstaw platformy komunikacji biznesowej B2B w FinUp Księgowość SP. z o.o. do zarządzania i automatyzacji modeli świadczenia kompleksowych usług dla sektora MSP

Wdrożenie rozwiązania zdalnego typu B2B integrującego systemy zarządzania Wnioskodawcy i jego partnerów biznesowych w zakresie dostarczania usług telewizyjnych.

Zaimplementowanie od podstaw procesu B2B realizującego kluczowe procesy biznesowe w zakresie automatyzacji obsługi zleceń, delegowania zadań, rozliczania oraz zarządzania firmą i jej zasobami.

Zaimplementowanie od podstaw profesjonalnego modelu typu B2B w firmie El-Skład Spółka Jawna W. Pałajski, M. Migatulski w celu usprawnienia poszczególnych procesów biznesowych pomiędzy partnerami.

Wniosek o wsparcie przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I Etapu działania 6.1 Paszport do Eksportu, polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wsparcie na realizację fazy regionalnej (europejskiej) międzynarodowego zgłoszenia patentowego wynalazku dotyczącego izolacji termicznej w przeszkleniach

Wsparcie zarządzania Instytucji Wdrażających poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników, a także finansowanie szkoleń pracowników Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażających PO IG w 2007 i 2008 roków i kosztów posiedzeń komisji konkursowych.

wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa, poprzez wdrożenie produkcji znacząco ulepszonego produktu-nowoczesnego modelu oszczędzania paliwa-generatora wodorotlenowegoTagi: